Sinoć sam te video nakon toliko godina,

ostala si ista, nisi se promenila.

I setim se, ponekad, naših šetnji pored Dunava,

besanih noći, tvojih usana.

I setim se ponekad naših buđenja,

tvojih dodira, snenog pogleda.

A  ja, i dalje sam

lutam, a kao da znam,

da opet ćeš se vratiti, ruke pružiti

i staviti me u svoj dlan.

Sinoć sam te video nakon toliko godina,

ostala si ista, nisi se promenila.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2016 Berbernica Suffusion theme by Sayontan Sinha